VỀ CHÚNG TÔI
Năm 2001 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Khánh Hòa được thành lập (tên khai sinh là Công ty TNHH Khánh Hòa), hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ thống các doanh nghiệp thành viên và liên kết của DST ngày nay.


HỒ SƠ NĂNG LỰC

CTY THÀNH VIÊN


TOP
x
Pop-up
...