Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Vạn Xuân”

Địa điểm dự án: Xã Vạn Xuân và xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích: 720.000m2 (72 ha).

Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tổng diện tích 72 ha, đảm bảo kết nối thuận lợi giữa hệ thống các hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục:

  1. Các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tập trung.
  2. Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.
  3. Thông tin liên lạc, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp.

Một vài hình ảnh dự án