Dự án Điện gió Lạc Hoà 2 (130MW)

Tập đoàn DST thi công các hạng mục hạ tầng, cung cấp vật tư và thi công móng trụ Tuabin.

Đến nay, Dự án điện gió Lạc Hoà 2 130MW mà Tập đoàn DST đang thi công đã đạt 95% tiến độ.

Xin chúc mừng các cán bộ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, các phòng ban đã phối hợp rất tốt để tạo ra những sản phẩm theo đúng phương châm:

“AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ”

Dự án Điện gió Lạc Hoà 2 là một trong những dự án trọng điểm, mang dấu ấn lớn và luôn trong trái tim của các cán bộ/nhân viên Tập đoàn DST.

Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam, mang tâm huyết, lòng khao khát để xây dựng một Việt Nam vững mạnh, đóng góp phúc lợi cho xã hội ngày càng nhiều hơn.