“Xây dựng và mở rộng trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh”

Công trình xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh được thực hiện thông qua bởi liên doanh do Tập đoàn DST Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (CC1). Cả DST và CC1 đều là những đơn vị thi công có danh tiếng và uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Sự kết hợp này chắc chắn mang đến sự chuyên nghiệp và kỹ thuật cao trong quá trình thi công của công trình này.

Thông báo về quyết định hợp nhất Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh, nhằm mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quyết định này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua. Các công trình cải tạo và mở rộng Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh đã được khởi công từ ngày 21/02/2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 28/02/2023.

Các hạng mục công trình bao gồm xây dựng tòa nhà hành chính quản trị, tòa nhà học lý thuyết và phòng học thực hành, tòa nhà thí nghiệm và thực hành, dãy nhà đa năng, nhà hội trường và câu lạc bộ.

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh đã được phê duyệt bởi Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội thông qua Quyết định số 67/QĐ-LĐTBXH ngày 27/01/2022. Mục tiêu của dự án là xây dựng Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cung ứng lao động có kỹ năng và tay nghề cao cho các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tổng diện tích sàn các công trình mới bao gồm toà nhà cao 19 tầng cho giảng đường học lý thuyết và phòng học thực hành, nhà thí nghiệm và thực hành số 3 cao 5 tầng.

Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc cải tạo và sửa chữa các công trình hiện tại tại Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh. Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh thuộc dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 495.799 triệu đồng và thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025).