Công ty TNHH Thép Cường Phát DST

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hoàng Mai, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công ty Cổ phần Ống thép Cường Phát DST

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hoàng Mai, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty Cổ phần Bất động sản DST

Địa chỉ: Đang cập nhật

Nhóm các Công ty Năng lượng tái tạo

Địa chỉ: Đang cập nhật