Thực hiện theo kế hoạch số 154/KH-PC07-Đ3 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH về việc thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, ngày 6/5/2022, Công ty cổ phần tập đoàn DST Việt Nam tổ chức buổi diễn tập tại trụ sở công ty với sự phối hợp của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH thị xã Sơn tây và Công an thị xã Sơn Tây cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Buổi diễn tập đạt kết quả tốt, đặc biệt, lực lượng tại chỗ đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ, phối hợp khá nhuần nhuyễn với cảnh sát PCCC trong xử lý các tình huống, thể hiện được tinh thần cảnh giác và ý thức cao trong công tác phòng chống cháy nổ.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại Công ty theo phương châm “ Sản xuất phải an toàn – An toàn để sản xuất “và góp phần gìn giữ ANTT tại khu vực. Đây cũng chính là lý do để Công ty CP tập đoàn DST Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, tin cậy  đối với khách hàng và toàn xã hội.