dst group

Văn phòng giao dịch:

Phòng 3A06 nhà 27 A3 chung cư Green Star, số 234 Phạm Văn Đồng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04 6687 9916


Trụ sở và Nhà máy:

Điểm công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04 3361 8899

Fax: 04 3361 9979


Website: dst.com.vn/       ketcauthepdst.vn
Facebook: facebook.com/dstvietnam/

Email: dstvietnam@dst.com.vn; khanhhoadst@dst.com.vn
TOP
x
Pop-up
...